Virovtica.com
     
 
Štetna zakulisna igra
 
 

Iz "Virovitičana". broj 1. dne 1. siječnja 1923. godine.

Dne 16. prosinca svršili su gradski izbori za naš grad i time je zastupstvo podpuno i tako postalo sposobno za rad, jer su svi izabrani izjavili da će propisnu prisegu položiti. Izbor je svršio rezultatom: Ušlo je u zastupstvo 7 neodvišnjaka i 17 zajedničara, koji potonji sačinjavaju apsolutnu većinu sposobnu za rad.
Sve je građanstvo napeto očekivalo dan prve sjednice, da vidi kako će uprava doći u sigurne ruke i kako će se riješiti komesara i njegove absolutističke uprave. Sjednica je bila određena za 27. prosinca, onda odgođena na 30. pa opet odgođena na neizvjesno vrijeme, tobož s razloga stoje g. veliki župan zapriječen doći na tu sjednicu, na koju je bio određen g. podžupan koji bi isto tako mogao stvar svršiti. Nama doduše više imponuje, ako dođe sam veliki župan, ali se sa prvom sjednicom nije smjelo zatezati, a valjda se i nebi zatezalo, da nema nekih intrigua, po kojima bi htjela manjina da naprti svoju volju većini ili da istu ozlovolji za daljni rad. Zato držimo daje sjednica zastupstva 2 puta odgođena nebi li se dalo u mutnome jošte što uloviti.

Većina gradskog zastupstva svijesna svoje dužnosti i odgovornosti spram naroda za napredak grada učinila je odmah prvi korak, te pozvala manjinu na suradničtvo, ta manjina, ovo je odbila utvarajući si da će svoju volju u zastupstvu naprtiti većini, koja je izričito izjavila da u zastupstvu neima politike. Po gestu opozicije se vidi da neima pojma o propisima za upravu grada koja misli ako se gura za leda vlasti, da može što poduzeti protiv većine zastupstva koje stoji na temelju zakona, koji je jači od pojedinih vlastodržaca.

Borba se najviše ćuti oko izbora načelnika i podnačelnika. Kako saznajemo većina je željna postaviti gradonačelnikom g. Paulina, kao najsposobnijeg i najradinijeg čovjeka u Virovitici, što mu nitko neće i nemože poreći. On je u svome dugogodišnjem radu među nama pokazao da je na kulturnom polju, kao i na gospodarskom svestrano sposoban, pa ipak ima ljudi protiv njega i manjina si utvara da će proturati svoga kandidata protiv toga uzornoga radnika za obće dobro, koji imade samo jednu pogriješku da je kroz cio život radio odviše za narod a premalo za sebe.
Čast svakome, ali je naše duboko uvjerenje da danas u Virovitici neima sposobnijeg čovjeka za mjesto načelnika doli g. Paulina, za koga bi moralo cjelo zastupstvo jednodušno glasovati, da mu ulije više volje u dušu za rad oko uređenja i procvata našega grada.

Dosta je bilo natezanja. Svi bi mi morali biti sretni, da se gradsko zastupstvo što prije konstituira a ne odgađati sjednice, koja odgoda i tako nikakova smisla nema, jer je većina - kako čujemo - odlučila da se neda od nikoga terorizirati, a kad manjina neće s njom, ona će sama uzeti vodstvo grada u svoje ruke. Vlast nemože ništa drugo već ili zaključke većine odobriti, ako joj stalo do zakona, ili zastupstvo raspustiti, što bi većinu zastupstva sasma hladno ostavilo, jer će tada nositi odgovornost za sve, oni naši ljudi koji danas intrigiraju protiv zakonito izabrane većine.
Jedan dio manjine, kako doznajemo, želio bi za načelnika g. Vargića, a drugi dio manjine još nezna kuda bi. Čast njegovoj osobi, protiv kojoj niti većina nema ništa, ali držimo, daje njegovo poodmaklo doba (77 godina) najveća zapreka, koja bi smetala intenzivan rad oko napredka našega grada.
Narodna masa nije pristupila ovaj put k izboru, već je izdala parolu: Da vidimo kako će gospoda ovu stvar izvesti, a evo jošte prije prve sjednice gospoda se već natežu na štetu sviju nas. Ej nismo za drugo nego da nas i dalje vodi komesar.