Virovtica.com
     
 
Novi obć. ured
 
 

Iz "Virovitičkih novosti" broj  10. dne 10. lipnja 1913. godine.

Svatko tko je ovih dana imao posla u obć. uredu virovitičkom bio je ugodno iznenađen, jer su naše uredske prostorije znatno proširene liepo i dostojno uređene, da netrebaju stranke više hodati kroz onaj nizki hodnik da svaki malu veći čovjek trkne glavom u gredu stropa. Tamo gdje je prije bio mjesni sud sada je soba bilježnika. Do te sobe jest velika i prekrasna soba za blagajnu. Do nje mala ugodna sobica g. načelnika. Iza ove pisarna i uručbeni zapisnik. Redarstveno povjereničtvo ima sobu otraga niz stražu, a obć. veterinar i liečnik imadu također svoju posebnu sobu, što je sasma u redu.
Mjesni sud nalazi se tamo, gdje je prije bila škola nuz poštu kod male kapije. Do suda prostorije su pjevačkog dužtva "Rodoljub". Tako bi bilo sve u redlu, samo je jošte neriešeno pitanje stana nadzornika pošte g. Ulricha, a kada se i ovo rieši biti će sve u našoj obćinskoj kući u redu i to kako nas g. načelnik uvjerava sve za mali novac. Te neće stavka proračuna, uzdržavanje obćinske sgrade, niti prekoračena biti, što je samo hvalevriedno.