Virovtica.com
     
 
Naša rasvjeta
 
 

Iz "Hrvata" broj 32. dne 6. kolovoza 1911. godine.

Nastojanjem našeg općinskog poglavarstvu vidimo već nekoliko večeri na našem trgu krasnu veliku svjetiljku, koja gori liepim bjelkastim plamenom i razsvietljuje cieli trg. Ovu je svjetiljku uspostavilo za pokus društvo "Unio" iz Budimpešte. To je najnovija amerikanska kružna ulična petrolejska svjetiljka, potrebna za razsvjetu javnih mjesta, ulica, trgova, itd. Jakost joj iznaša 1100 svijeća. Istu su rasvjetu proveli i u Jaski, te su s njom veoma zadovoljni.
Kod nas se sa stanovite strane već više godina dizale silne reklame za električno svijetlo, dapače navaljivalo se na općinu kao na Plevnu, htjelo se općinu zaulariti na 20-30 godina sa velikom glavnicom i godišnjim troškom. Slično društvo postoji u Beču, koje raspolaže sa ovakovim svjetiljkama najnovijeg amerikanskog sistema. Kako saznajemo naše se opć. poglavarstvo pobrinulo, da saznade koje od ova dva društva daje povoljnije uvjete za nabavu rečenih svjetiljaka. Nadamo se, da će naše opć. zastupstvo shodan zaključak stvoriti onamo, da se sadašnja slaba rasvjeta u Virovitici zamjeni sa boljom i ljepšom.