Virovtica.com
     
 
Domaće viesti
 
 

Iz "Virovitičana" broj 10. dne 13 svibnja 1900.

Strogo za odsuditi
Kako je svima poznato, graditi će se u Virovitici vojarna. Tu se je za stalno računalo da će gradnju dobiti koji domaći graditelj, time bi naši ljudi mogli što zaslužiti. Gotovo nas iznenadilo kad saznasmo, da je bez jeftimbe dobio gradnju neki peštanski poduzetnik koji će po svoj prilici dobavit sve, pa i radne sile iz Pešte. Takav postupak skrivio ga tko mu drago, za osuditi je. - U tom predmetu digao je protest u zagrebačkoj trg. obrtnoj komori g. E. Kornitzer, pa mu od naše strane iskrena hvala.

Ambulantna pošta
Na pruzi Virovitica - Belovar uređena je ambulantna (putujuća) pošta, te je nadzor povjeren našoj pošti, koja je u to ime svoje služb. osoblje povečala. Na toj prugi namješten je g. Jedlička. Nuzgredice nam je spomenuti da se listovna pošta na toj priigi kod svakog vlaka predaje i uzima, nu sveukupna pošta samo k vlaku 12,45 i 4,25 ide.


Iz "Virovitičana" broj 20. dne 29. srpnja 1900.

Pozor kućevlasnici
Običaj je da svatko tko ispred svojih kuća mete to sve izmete i baci u šanac. Obć. poglavarstvo izdalo je nalog da se strogo za to pazi pa će biti svatko kažnjen, koj bi meo u šanac.


Iz "Virovitičana" br. 30. dne 1. rujna 1907.

Početak škole
U ponedjeljak dne 2. rujna počinje školska godina 1907-8. Tim povodom je sveta misa sa "Dođi duše" u 8 sati. - Redovita obuka počinje u utorak u nižoj, višoj i šegrtskoj školi. Upozoruju se roditelji, da svoju djecu odma s početka u školu redovito šalju.

Ode smrad i buka
Nakon buke i vike ljudih i strojeva, koji se digoše kao crne nemani baš pred sgradu našega kotara i koje već od rane zore širiše iz svojih nozdrva jaki smrad po cieloj okolici, skoro godinu dana, nastala je grobna tišina. Strojevi umukoše i čekaju spremni na odlazak. I u istinu mi smo postali jedno od najuređenijih mjesta u cieloj Hrvatskoj - što se pločnika tiče. U tome nije nam ni Belovar ravan. Do malo nestati će od nas i zadnjeg traga tvornice asfalta a na njenom mjestu urediti će se do skora i liep park. Povjest Virovitice upisati će zlatnimi slovi imena onih muževa, čija je zasluga daje toj nuždi udovoljeno.

Dobroj djeci
Neki naši fakinčići tako su opaki da uzimlju ugljen, te njime šaraju po izlozima i zidovi kucah. Molimo toplo naše učiteljstvo da uputi djecu neka ovo ne čine, ako bi se ipak koj deran našao, da to čini, neka bi valjana i dobra djeca odmah javila to u školu, a krivca neka se što jače zato kazni.


Iz "Virovitičana" br. 20 dne 10. svibnja 1903.

U Milanovac!
Nadošli su liepi topli dnevi stoga svatko traži, da nade gdje hlada i sviežeg zraka. Mi imamo krasno izletište ubavni naš Milanovac, gdje se može uvjeke i svježe okrepe naći. Dakle u Milanovac.

Telefonska sveza
Kako doznajemo ipak će Virovitica biti telefonski spojena sa Osiekom. Već se ozbiljno za tim radi.

Iz Virovitice u Ameriku
Kako doznajemo sprema se više osoba da korporativno iz Virovitice u Ameriku odputuju. Kako će proći neznamo, samo im bi preporučili pamet u glavu te tko iole može neka se seli. Obrtnici jošte kako tako posla naći mogu ali ratari nipošto jer već i toga u Americi dosta ima.

Upozorenje!
Neki ljudi običaju tragati javne nasade što ne samo da je ružno već i kažnjivo. Upozorujemo svakoga da čuva i njeguje iste a ne oštećuje.


Iz "Virovitičana" broj 13. dne 8. lipnja 1900.

Putovanje preuzvišenog g. bana po Slavoniji
Kako čujemo, putuje njeg. preuz g. ban grof Khuen-Hedervari po Slavoniji, pa ima nade da će i naše mjesto posjetiti. Mi upozorujemo naše zastupstvo, da u tom slučaju moli za: realnu gimnaziju.

Radili bez plaće
Primamo sliedeće: Gosp. uredniče! Kako poznamo Vašu pravdoljubivost, to molimo da i nas u zaštitu uzmete. Od kako se uslied trsne uši i drugih bolestih naši vinogradi uništeni, to je u svakom mjestu uređen loznjak gdje se ciepi američka loza. I u nas je takav loznjak, na komu mi radimo, ali već deveti tjedan ne dobijamo nikakove plaće, što nas u sdvojnost tjera. Jesti se mora, a siroti radnik nema ništa, do svoje zaslužbe. Liepo molimo da se naš načelnik pobrine te svoju zaslužbu dobijemo čim prije. Radnici
Pripisak. Na mjerodavnoj strani popitali smo se zašto ti radnici ne dobiju plaću saznasmo, da je taj loznjak vlasničtvo gospodarske podružnice. Gosp. načelnik urgirao je za novac i brzojavio, ali novac ne stiže. Neka to čim prije bude. (Uredn.)


Iz "Virovitičana" broj 27. dne 4. kolovoza 1907.

Redari - bez upliva
Mi smo jednom sgodom već zamolili našega vriednoga načelnika, da izda nalog, kako se nebi grupe ljudi smještali na pločnicima u svrhu razgovora, te time prieći prolaznicima put. Takav nalog je svojedobno i usliedio, ali se na žalost ne vrši. Nedeljom i svetcem a i četvrtkom nije upravo moguće proći od crkve pločnikom do kotara. Ne samo što grupe ljudi stoje na pločnicima, nego još prodavaoci poslažu svoju robu na pločnik. Prolaznici su prinuždeni ići cestom. Dobro bi bilo uputiti redare, da na to strogo paze, pa neka sve, koji neimaju uviđavnosti spram prolaznika, jednostavno s pločnika otjeraju. Pločnici su za prolaznike a ne za držanje - konsilija. l piljarice neka svoju robu ne meću na pločnik, već na zato opredjeljene klupe, koje na jednoj strani stoje prazne, dok se na pločnicih rivaju žene jedna pred drugom.

Ne tjeraj brzo
Neki naši vozači tjeraju mjestom kao mahniti, bez obzira na to da bi na zavoju mogli prouzročiti veliku nesreću. Upozorujemo vlastnike kolah da svoje momke upozore da je u mjestu brzovožnja strogo zabranjena. Jer će uz kočijaša i oni osjetljivo kažnjeni biti.

Trkalo
Naši mladi đaci, što se na ferijalnih praznicih nalaze, ustrojiše klub pod gornjim naslovom. To bi bila stvar sasma liepa, da oni prave vježbe kamo u šumi. A Virovitica u noći nije sgodna za takovu zabavu, koja se obavlja uz viku, da umorni purgeri nemogu spavati. Zato bi preporučili našoj uzdanici da se mirno vlada, kako nebi došla u konflikt sa građanstvom.