Virovtica.com
     
 
Liek protiv kurjem oku
 
 

Iz "Virovitičkog glasnika" broj 18. dne 27. travnja 1904. godine.

Liek protiv kurjem oku. Neka se skuha biela repa tako dobro da bude sasma mekana, i neka se salije i neku posudu skupa s vrućom vodom, voda neka bude tako vruća kako čovjek može sam uzdržati, i tako oko samo od sebe izpadne van.


Iz "Virovitičkog zavičaja" broj X. dne 9. travnja 1904.

Čuvanje živeža
Ribe se čuvaju kano i meso, samo se ono slabije drže to jest prije se pokvare. Meso se najbolje čuva na zračnom i hladnom mjestu i to se ima, objesiti na kvaku da visi slobodno u zraku. Pri toplom vremenu metne se u ledenicu ili ormar u komu ima leda, te se tu može držati nekoliko dana. Posve krivo rade, koji drže meso, divljač i perad na kupu te to dapače pokriju u zdjeli! - Da se brašno očuva od moljaca treba ga češće promiešati drvenom lopaticom, neka se čuva na suhom mjestu, a škrinje treba da imadu dobre poklopce, u vrećah, neka se ne drži brašno. Ako ga treba sačuvati na dulje vremena, onda se mora dobro nabiti u bačve ili škrinje te tako dobro zatvoriti da unutra ne dopre zrak. - Voće se čuva svježe, ako se odaberu ponajbolji komadi te postave na suho zračno mjesto, ponajbolje slamu posutu po daski; finije vrsti umataju se komad po komad u tzv. svileni papir. - Povrće kao što je salata, repa, kupus, itd. neka se spravlja u hladan podrum koji ne smije biti vlažan. Ukus povrća, sočiva, sastoji se u njegovu soku i mirisnih sastojinah. Ako se sočne biline ostave dulje vremena na suhom toplom mjestu, izgubit će sok pa će se namrežkati. U pivnici podrumu, toga ne će biti, tamo će povrće ostati dulje vremena sočno i tečno.