Virovtica.com
     
 
Mirovina u dobrotvorne svrhe
 
 

Iz "Virovitièkog zavièaja" broj 15. dne 10. kolovoza 1907. godine.

Bivši ban gospodin dr. Teodor grof Pejascevich odredio je, da se mirovina, koja mu pripada kao bivšem kraljevina, Hrvatske Slavonije i Dalmacije, te koja iznosi godišnjih 8000 kruna upotrebi za ustrojenje stipendija, koji æe se podjeljivati ovozemnim mladiæima, koji se kane posvetiti glazbenoj, slikarskoj ili kiparskoj umjetnosti, a kasnije, kad bude veæ nekoliko takovih stipendija oživotvoreno i onim ovozemnim mladiæima, koji æe se posvetiti tehnièkim i medicinskim naukama.