Virovtica.com
     
 
Nasanjkali podmitljivog fiškala
 
 

Iz "Virovitièkiog zavièaja" broj 3. dne 10. veljaèe 1906. godine.

Ranim jutrom sastalo se pred vratima nekoga odvjetnika sedam seljaka iz raznih krajeva naše domovine. No jer su gospodin fiškal dostajali još spavati, to su seljaci èekali, te se razgovarali o svojim poslovima i op svojim neprilikama. Jedan je od njih pod pazuhom držao purana, dok drugi nisu imali ništa, što bi gospodinu odvjetniku donijeli na dar. Zato se ovi preplaše, da neæe biti milostivo primljeni. Nu svemu zlu ima lijeka, pa se tako i tu izmudriše, što æe uèiniti. Èim je odvjetnik ustao, doðe prvi seljak u kancelariju i donese purana. Odvjetnik ne mogavši pridržati purana u kancelariji, reèe seljaku, neka ga odnese u kuhinju kuharici. Za ovim seljakom doðe u pisarnu i drugi, pak i taj donese purana, a odvjetnik i njemu reèe, da ga odnese u kuhinju. Doðe i treæi, i taj donese purana, pa i njemu reèe isto odvjetnik. l tako svih sedam redom. Odvjetnik se veselio da je danas dobio sedam purana i da æe pri objedu jesti dobru puretinu. Ali se zaèudi, kad kod objeda opazi, da nema puretine na stolu. Upita ženu, zašto nije dala ispeæi purana, kad ih je danas dobio sedam, a hraniti ih i tako nije vrijedno. Prvi seljak nije naime predao purana kuharici, nego drugomu seljaku, a ovaj treæemu, treæi èetvrtomu, i tako redom, napokon ni sedmi seljak nije predao purana kuharici, veæ ga je odnio sa sobom, jer po svoj prilici nije bio zadovoljan s razgovorom pred odvjetnikom. I tako taj odvjetnik mjesto sedam nije dobio nijednoga purana.