Virovtica.com
     
 
Noæni izgred
 
 

Iz "Virovitièkog zavièaja" broj 22. dne 25. studenoga 1904. godine.

Tuži nam se jedan graðanin, daje ovih dana neki gospodin u nakresanom stanju, prolazeæ u noæno doba mimo njegove kuæe lupao u prozore. Gospoda domaæica, koja trpi od nervoznosti prepala se lako da se je od straha onesviestila. Ovakovo se noæno uznemiravanje mora strogo osuditi i bude li se jošte dogodilo, to æemo ime dotiènog veseljaka u javnosti iznieti.