Virovtica.com
     
 
Ratari i gospodari pozor!
 
 

Iz "Virovitièkog zavièaja" broj 13.(14) dne 25. srpnja 1906. godine.

Gg. Reitter i V. Weiss nabavili su si parni vršaæi stroj, pa su tako omoguæili ratarima i gospodarim, da svoje žito, ne samo što brže i što jeftinije izvrše, nego da se udovolji i naredbi vis. vlade, koja zabranjuje vršenje žita kod kuæe. Gospoda su voljna zapoèeti odmah vršenjem, èim samo na jednom mjestu bude bilo 500 granica žita. To bi se moglo uèiniti ovako, kao što zem. zajednica predlaže: ratari, koji su na istoènoj strani Virovitice mogli bi svoje žito svesti na jedno mjesto iza Beèke ulice, oni, koji su na zapadnoj strani neka svoze svoje žito kod Marionovog groblja, oni, koji su na sjevernoj strani, neka svoze svoje žilo na Provišæu, a oni koji su na južnoj strani, neka ga svoze na Vašarišæu.
Dakako da stroj ne može biti u isto vrijeme na svim tim mjestima, nu gospoda æe valjda biti tako obzirna, pa æe sa svojim strojem vršiti najprije ondje, gdje se bude najprije skupila potrebna kolièina žita. Ne žalite, ako budete morali svoje žito i nešto dalje voziti, jer æete se uvjeriti, da æete pri svemu tomu mnogo prištediti u svakome pogledu, a žito æe vam za èas biti ovršeno.