Virovtica.com
     
 
Truli stupovi
 
 

Iz "Virovitièana broj 19. dne 3. svibnja 1903. godine.

Naše vlastelinstvo imade iz svog grada na neke puste uveden telefon. Tako vodi jedan kolodvorskim sokakom u Slatinu. Neki dan zadesio se koèijaš u jedan stup, koji je bio tako trul, da se odmah poklonio zemlji, ali sobom povukao jošte 3 svoja isto tako trula druga. Tom sgodom nastradala su dva konja i sva je sreæa da nije koj ljudski život nastradao. Naše vlastelinstvo moralo bi svoj telefon postaviti nadziratelja, a ne èekati dok zub vremena sruši stup. Toliko u dobroj nakani.