Virovtica.com
     
 
Rublje od papira
 
 

Iz "Virovitièana" broj 29. dne 30. rujna 1900. godine.

Na pariškoj izložbi vidi se mnogo rublja od papira u prilièno savršenoj izvedbi. Papirno rublje ima u mnogom pravcu, osobito za upotrebu putnika, nedvojbenu prednost pred prtenim, nu samo je onda sposobno za utakmicu, ako mu ciena nije veæa od pristojbe, koja se plaæa za pranje prtenog rublja. Za tvorenje takova rublja uzima se èista, najbolja, i najèvršæa vrst papira, koja se namoèi u lanovini uz dodatak škroba i klije te se pomoæu ocielnih strojeva prevuæe tankim slojem emajla. Po tom dolazi masa u naroèite strojeve, u kojima joj se daje oblik ovratnika, manšeta i prsa od košulje polazi zatim kroz druge sprave, u kojima se izrezavaju luknje i omjeri, gladi i svjetla, te napokon se suši. U nekoj velikoj tvornici papirnoga rublja u Leipzigu pravi se svaki dan 100.000 komada ovratnika.