Virovtica.com
     
 
Prokop otoka Ođenice
 
 

Iz "Virovitičkog zavičaja" broj 7. dne 10. travnja 1905. godine.

Virovitica se pruža u velikoj ravnini, koju ravninu obrubljuju s juga ogranci Bilogore. Po naravnom položaju sva se voda sa obližnjih brežuljaka slieva po prostranoj našoj ravnini čineći veoma često velike štete na poljskim usjevima i livadama. Posjednici polja izkopaše kanale što veće što manje, u koje se voda slievala, pa iz ovih kanala priticala je voda u potok "Čavlovicu", a iz Čavlovice u Ođenicu, koja protiće Viroviticom prosjecajući naša polja, livade sve do svoga ušća u Neteću ili 'Staru Dravu".
Prije kojih IX godina nastala je u Virovitici u dva maha velika poplava, koja je natopila vodom mnogu kuću, vrtove, a pogotovo polja. Po tom se uvidilo, da su manji i veći kanali premaleni, a da bi mogli odvajati vodu u našu ravninu bez štete u neuređenu Ođenicu, koja radi svoga posvemašnjega zaplavljanja nije odvađala vodu u ušća, nego ju je pridržala, radi čega se voda zaustavljala i razlievala što u samoj Virovitici što po našim poljima.

Da se ta pogibao ukloni, odluči obćina u sporazumku sa vlastelinstvom, da se potok Ođenica regulira, tj. da se prokopa po širini i duljini, da bi uzmogla odvajati bez štete i veliku navalu vode do svoga ušća. Strukovnjaci odrede osnovu, po kojoj bi se Ođenica prokapati imala, ali žalibože, tako rekuć u pol posla se stalo. Ođenicu su prokopali do naših polja, a velika njena duljina, protežući se još kroz naša polja, osta neprokopana. Radi ove površnosti imadu sveudilj naši posjednici u okolini Ođenice veliku štetu. Po više mjeseci ležeća voda na usjevima, uništi ih, trud poljodjelca je uzalud, a vrelo poljodjelčeva prihoda za život jest jedino uzdanje u prirod polja.

Taj bič nevolje izazivlje svake godine zahtjeve, da se ovo zlo ukloni tim više, što je izvedivo uz male novčane žrtve zanimanih pojednika. Tegoba oštećenika došla i na sto zemaljske vlade po više put. Ove je godine nadlivadar g. Božićković pregledao cieli kraj Ođenice, te je njegovo strukovno mnienje, da se još ove godine ima Ođenica prokopali kroz hatar Turanovac, Bušetina, da se slieva u Neteču ili Staru Dravu. Prekapanje toga kanala proračunano je, da bi se obavilo troškom od 47.250 kruna. Inžinir. ured naše kr. kotar, oblasti ima da sastavi katastralne listine interesanta. Kada bude to gotovo, izložit će se na uvid, da se dade prilika svakomu uvjeriti se da li je način prokapanja Ođenice što u cielosli što u pojedinosti shodan. Prigovori će se primati i o njima će Strukovnjaci odlučivati.
Da se nebi dogodila pogreška kod prokapanja, kao prvi put, molimo nadležne oblasti, da strogo bdiju.
Ako ovo djelo dobro izvede, poskočit će vrednost naših oranica i livada, jer će ratar pouzdano raditi, da će imati željena ploda, od kojega živi sa porodicom, od kojega daje caru carevo, a Bogu božje.