Virovtica.com
     
 
Poèetkom škole
 
 

Iz "Virovitièana" br. 30. dne 1. rujna 1907. godine.

Napredni i naobrazovani ljudi vesele se, kad nadoðu dani škole. Njima se grudi nadimlju a srce im je puno veselja s misli, da æe im dijete - njihova krv - poæi u školu - u tu kuæu znanja, plemenitosti i uzgoja! Kako se nebi radovali, kad znadu, da predaju svoje djete hrvatskom uèitelju, hrvatskoj uèiteljici, koji su ne samo u našoj domovini, veæ i izvan nje, na tako lijepom glasu, sa svojega svjesnoga rada. Rijetko je naæi danas roditelja, koji bi se skanjivao svoje dijete slati u školu, a ako bi se takav roditelj našao - mogli bismo za njega reæi, da još luta po tmini neznanja, bez smisla za sve stoje dobro i plemenito. - Držimo, da bi se teško našao èovjek, koji još nebi uvidio od kakovog je velikog zamašaja znanje osobito pako pismenost. Pa zar bi bilo i takovih roditelja koji bi prijeèili djetetu svojem zgode, da nauèi èitati i pisati, prem je uvjeren, da æe mu u životu od koristi biti?

Naše mjesto Virovitica potpuno je obskrbljeno školama. Osim èetrnaest razreda (s 2 paralelke) niže škole, postoje 4 razreda više škole i 4 razreda šegrtske škole. Dogodi li se, da se usprkos tome naiðe mladiæ ili djevojka, koji nezna èitati i pisati - krivnju nam je svratiti samo na roditelje, koji nijesu marili svoje dijete školati. Neka se takovi roditelji ne èude, što æe ih njihova vlastita djeca karati, kad im se ukaže potreba pismenosti! Mi æemo dopustiti, da mnogi roditelji svoju djecu u radu oko kuæe trebaju. No mi upozorujemo roditelje, da æe se takav rad moæi obaviti i izvan školskog vremena!
Pogledajmo važnost škole s domoljubnog gledišta, pa æemo se uvjeriti, kako narod, koji je prosvjetljeniji više svoju domovinu ljubi od onoga, koji s neznanja èitanja bludi u neznanju.
Komu je iole stalo do napretka i do sreæe naše domovine, neka nastoji, da se narodna naobrazba pridigne.
Bude li naše uèiteljstvo onakovom svjesnošæu radilo, kao dosade, budnu li roditelji pomagali školi - tad æe se naša mladež izobraziti a naša domovina podiæi do žuðene slobode i blagostanja!