Virovtica.com
     
 
Papir od trave
 
 

Iz "Virovitièana" Broj 4. dne 11. veljaèe 1900. godine.

Tvornièare papira u Francezskoj vrlo uznemiruje viest iz Engleske o poluèenim uspjesima glede papira od trave. Prema stiglim viestima, daje se papir prireðivat od trave, koja svakud raste, samo ne smije biti odcietala trava dakle dok ne dozrije. Vlakno treba da je dugo osobito žilavo i raztežljivo.
Struènjaci obæenito misle, da nije nipošto nemoguæe tvoriti papir od trave, pošto su neke vrsti trave za to prikladne, jedino se pita: s kolikim bi troškovima ovo tvorivo bilo skopèano i u kakvom bi razmjeru ovi troškovi bili prema papiru naèinjenom od drvovine, slame i manile.