Virovtica.com
     
 
Originalni lovci
 
 

Iz "Virovitièana" broj 1. dne 16. prosinca 1899. godine.

Nekog dana sastalo se družtvo mlade gospode, pa hajd u bližnju šumu Lešæani, da love lov. Družtvo se vrlo razigralo te se ponašali kao vrabci na tuðoj pšenici. Kad na jednoæ pojave se u daljini neke sjene. Lovci veæ u pripravi da se pojavljuje divljaè, kadno mjesto divljaèi eto - financah, da pregledaju lovne karte. Èini ih lovci opaze, ko ošinuti gromom bježi jedan simo, drugi tamo. Svatko je gledao da što brze svoju pušku sakrije. Kada zatražiše financi karte gospoda odgovoriše; "Mi smo samo u šetnju došli".