Virovtica.com
     
 
O nedjeljnom počinku
 
 

Iz "Virovitičkog hrvatskog glasnika" broj 13. dne 25. ožujka 1928. godine.

Kako nam je poznato nije uspjelo gradskom zastupstvu kod gosp. velikog župana ukinuće nedjelnog počinka i to s razloga što je nedeljni počinak stvoren internacionalnim paktom u Genevi gdje su isti pakt potpisale sve Evropske države. Razumije se, da danas niti sama naša vlada ne može ništa više učiniti, jer je kod podpisa pakta prisustvovala i naša država.
Unatoč toga čvrstog pakta gdje se je i naša država obvezala da će se u svoj svojoj državi čvrsto držati svog podpisa i da će čvrsto bditi nad tim da se nedeljni počinak provađa u cijeloj našoj državi, ali smo konstatovali da se u svim mjestima i pojedinim gradovima nije poštivao izdani zakon, te da su pojedini sreski poglavari na vlastitu ruku dozvolili trgovcima da mogu imati radnje do 10 ili 12 sati otvorene.

Kako smo informirani gosp. veliki župan je sam ispitao stvar nedeljnog počinka, te došao do rezultata da se u pojedinim gradovima i selima naše županije, neprovađa nedeljni počinak, to je vel. župan dao smjesta najstrožiji nalog u takvim mjestima da se imade nedeljni počinak strogo održavati i poštivati. Gosp. vel. župan je dapače u cijeloj osječkoj županiji dao svim sreskim poglavarima najstrožiji nalog da se ima nedeljni počinak provađati strogo ne samo u gradovima nego i u selima.
Držimo da će i naš gosp. sreski poglavar kao savjestan činovnik, dade svojim podređenim organima strogi nalog o poštivanju nedeljnog počinka, te da će dati strogi nalog svojim podređenima da bdiju nad onim nelegalnim trgovcima koji prodaju u nedelju svoju robu kroz dvorišna vrata. Osobito bi se moralo paziti na one trgovce koji imaju u jednoj zgradi i gostionu i trgovinu. Kada već zakon opstoji neka ga se točno i svatko drži.
Građanin