Virovtica.com
     
 
O nedjeljnom poèinku
 
 

Iz "Virovitièkog hrvatskog glasnika" broj 13. dne 25. ožujka 1928. godine.

Kako nam je poznato nije uspjelo gradskom zastupstvu kod gosp. velikog župana ukinuæe nedjelnog poèinka i to s razloga što je nedeljni poèinak stvoren internacionalnim paktom u Genevi gdje su isti pakt potpisale sve Evropske države. Razumije se, da danas niti sama naša vlada ne može ništa više uèiniti, jer je kod podpisa pakta prisustvovala i naša država.
Unatoè toga èvrstog pakta gdje se je i naša država obvezala da æe se u svoj svojoj državi èvrsto držati svog podpisa i da æe èvrsto bditi nad tim da se nedeljni poèinak provaða u cijeloj našoj državi, ali smo konstatovali da se u svim mjestima i pojedinim gradovima nije poštivao izdani zakon, te da su pojedini sreski poglavari na vlastitu ruku dozvolili trgovcima da mogu imati radnje do 10 ili 12 sati otvorene.

Kako smo informirani gosp. veliki župan je sam ispitao stvar nedeljnog poèinka, te došao do rezultata da se u pojedinim gradovima i selima naše županije, neprovaða nedeljni poèinak, to je vel. župan dao smjesta najstrožiji nalog u takvim mjestima da se imade nedeljni poèinak strogo održavati i poštivati. Gosp. vel. župan je dapaèe u cijeloj osjeèkoj županiji dao svim sreskim poglavarima najstrožiji nalog da se ima nedeljni poèinak provaðati strogo ne samo u gradovima nego i u selima.
Držimo da æe i naš gosp. sreski poglavar kao savjestan èinovnik, dade svojim podreðenim organima strogi nalog o poštivanju nedeljnog poèinka, te da æe dati strogi nalog svojim podreðenima da bdiju nad onim nelegalnim trgovcima koji prodaju u nedelju svoju robu kroz dvorišna vrata. Osobito bi se moralo paziti na one trgovce koji imaju u jednoj zgradi i gostionu i trgovinu. Kada veæ zakon opstoji neka ga se toèno i svatko drži.
Graðanin