Virovtica.com
     
 
Novi obæ. ured
 
 

Iz "Virovitièkih novosti" broj  10. dne 10. lipnja 1913. godine.

Svatko tko je ovih dana imao posla u obæ. uredu virovitièkom bio je ugodno iznenaðen, jer su naše uredske prostorije znatno proširene liepo i dostojno ureðene, da netrebaju stranke više hodati kroz onaj nizki hodnik da svaki malu veæi èovjek trkne glavom u gredu stropa. Tamo gdje je prije bio mjesni sud sada je soba bilježnika. Do te sobe jest velika i prekrasna soba za blagajnu. Do nje mala ugodna sobica g. naèelnika. Iza ove pisarna i uruèbeni zapisnik. Redarstveno povjereniètvo ima sobu otraga niz stražu, a obæ. veterinar i lieènik imadu takoðer svoju posebnu sobu, što je sasma u redu.
Mjesni sud nalazi se tamo, gdje je prije bila škola nuz poštu kod male kapije. Do suda prostorije su pjevaèkog dužtva "Rodoljub". Tako bi bilo sve u redlu, samo je jošte neriešeno pitanje stana nadzornika pošte g. Ulricha, a kada se i ovo rieši biti æe sve u našoj obæinskoj kuæi u redu i to kako nas g. naèelnik uvjerava sve za mali novac. Te neæe stavka proraèuna, uzdržavanje obæinske sgrade, niti prekoraèena biti, što je samo hvalevriedno.