Virovtica.com
     
 
Naši dopisi
 
 

Iz "Virovitièana" Broj 11. dne 20. svibnja 1900. godine.

Špišiæ - Bukovica 17. svibnja
Kako veæ svakamo dopire um ljudski, tako je i do toga došao da se pucanjem u oblake isti odstranjuju i usjevi spasavaju od leda. Ljudi došli do uvjerenja da se zvukom iz topova silno uzdrma zrak i time tjera oblake sve to dalje, o tom uèinjeni pokusi pokazali su sjajne rezultate.
Ova nova uredba pokazal se potrebnom i u nas, zato ju je nabavio zastupnik g. Wedemeyerte postavio u vinograd. Gornji je taj top nabavio sa 4 metra visokom cievju.
l ostali naši vinogradari nabavili su si nastojanjem i ponukom vrlog i za narod zauzetog  gospodara g. Gašpara jedan takav top. Isti ima 3 metra visoku ciev (trublju) a stoji 140 kruna.

Kako èujemo juèer su one topove namjestili na brdu i za probu izpalili oko 8 hitca. Djelovanje te pucnjave izpalo je tako, da su se prisutni upravo snebivali od èuda. Isti pripoviedaju da se èini kao da tko u zraku velike lance premeæe i zrak bude silno uzvitlan.
Dao bog da ovi topovi budu od koristi narodu, koj je vrlo èesto stradao od leda. Stoga bi bilo vrlo hvale vriedno da se svi naši bregovi provide sa ovakovimi topovi. Mnogo je pametnije nabaviti si top nego usjev osjegurati dati proti ledu, jer je svakomu znano koliko se treba ljutiti kod moguæe nevolje ledom.
Od takvih družtva slaba nam korist.
Kako èujemo ti topovi djeluju u suhom vriemenu tako da  dovuku kišu. To bi bila sreæa po narod??