Virovtica.com
     
 
Naši dopisi
 
 

Iz "Virovitičana" Broj 11. dne 20. svibnja 1900. godine.

Špišić - Bukovica 17. svibnja
Kako već svakamo dopire um ljudski, tako je i do toga došao da se pucanjem u oblake isti odstranjuju i usjevi spasavaju od leda. Ljudi došli do uvjerenja da se zvukom iz topova silno uzdrma zrak i time tjera oblake sve to dalje, o tom učinjeni pokusi pokazali su sjajne rezultate.
Ova nova uredba pokazal se potrebnom i u nas, zato ju je nabavio zastupnik g. Wedemeyerte postavio u vinograd. Gornji je taj top nabavio sa 4 metra visokom cievju.
l ostali naši vinogradari nabavili su si nastojanjem i ponukom vrlog i za narod zauzetog  gospodara g. Gašpara jedan takav top. Isti ima 3 metra visoku ciev (trublju) a stoji 140 kruna.

Kako čujemo jučer su one topove namjestili na brdu i za probu izpalili oko 8 hitca. Djelovanje te pucnjave izpalo je tako, da su se prisutni upravo snebivali od čuda. Isti pripoviedaju da se čini kao da tko u zraku velike lance premeće i zrak bude silno uzvitlan.
Dao bog da ovi topovi budu od koristi narodu, koj je vrlo često stradao od leda. Stoga bi bilo vrlo hvale vriedno da se svi naši bregovi provide sa ovakovimi topovi. Mnogo je pametnije nabaviti si top nego usjev osjegurati dati proti ledu, jer je svakomu znano koliko se treba ljutiti kod moguće nevolje ledom.
Od takvih družtva slaba nam korist.
Kako čujemo ti topovi djeluju u suhom vriemenu tako da  dovuku kišu. To bi bila sreća po narod??