Virovtica.com
     
 
Krijumèarenje mesom
 
 

Iz 'Virovitièkog zavièaja" broj 16 dne 25. kolovoza 1906. godine.

Gostionièarka u kolodvorskoj ulici M.S. da izbjegne platežu potrošarine kupila je za prošli sajam od Gejze Kantera mesara iz Suhopolja 25 kilograma sirovog svinjskog mesa. Kako potrošarinski poslovodja g. Stjepan Antos rad zaviri u svaki kutiæ svojih klijenata, tako je kod pregledavanja gostione M.S. našao to ukrijumèareno meso za koje je ista priznala da ga je kupila izvan ovog obèinskog podruèja. Da se ubuduæe okani takvog traljavog posla, presudio ju je obæ. poglavarstvo u Virovitici na platež trostruke potrošarine u iznosu od 4 krune i 50 filira i na novèanu globu u korist uboèke blagajne 50 kruna.