Virovtica.com
     
 
Kako nastaju tiskarske pogrieške?
 
 

Iz "Virovitièana" Broj 4. dne 11. veljaèe 1900. godine.

Godine 1523. izdao je Wolfgang Stockel u Dresdenu jednu knjigu. Na koncu te knjige stoji izpravak veæih pogrieška a svršava ovako: "Druge manje pogrieške može razuman èitaoc sam izpraviti, i èitati po smislu. Mora uvažiti, da je ta knjiga tiskana u zimi kod lošeg svietla, i u doba kad su tiskari lieni i pospani, pa su zato više toga pregledali i pogrešno natiskali."