Virovtica.com
     
 
Peèenje pekmeza
 
 

Iz "Virovitièana" broj 29. dne 8. rujna 1900.

Peèenje pekmeza
Evo je došlo vrieme, da šljive dozrijevaju i da æe se brati za peèenje šljivovice i pekmeza ili se budu sušile. Danas æemo reæi nešto o peèenju pekmeza, jer je on u kuæanstvima od velike važnosti. Dobra gazdarica uz krumpir i kruh ponudi družini koju žlicu pekmeza i on ima dobru veèeru. Šljive za pekmez moraju biti podpuno zrele, oko petelke nabrane. Šljive se mogu rukom brati ili tresti. Ako nisu prezrele i nagnjile mogu se nekoliko dana ostaviti, a za to vrieme iste postanu slaðe.

- Šljive se ukuhavaju u bakrenom kotlu a mogu se upotriebiti i emaljirani ili kalajsani lonci. U poèetku se doda nešto vode i mješa da ne zagori. U poèetku se ne vade koštice, jer od njih dobije pekmez ugodan miris i okus. Ako je pekmez dovoljno ukuhan svjedoèi se slamkom, jer se tada za nju neliepi. Ukuhani se pekmez sada gnjeèi i ciedi kroz riedko sito i tim se sipa opet u oèišæen kotao i dotle kuha i mieša, da se tako sgusne, da kutlaèa može sama u njem ostati. Pri miešanju tako se kutlaèa mièe kao kad se položeno 8 pravi. Èim je pekmez gotov, odmah se onako vruæ spravlja u zemljane lonce i dobro pritiskuje, da ne ostanu praznine, radi dužeg èuvanja preporuèa se lonac zaliti maslom ili iztopljenom svinjskom masti.