Virovtica.com
     
 
Bolnica
 
 

Izvješæe uprav, odbora žup. virovitièke za vriemie od 1. sijeènja do 31. prosinca 1902.

Bolnica zaklade uzadruženih obæina županije virovitièke u Virovitici
I. Glavna sgrada.

Podzemlje
Podzemlje jest veoma zraèno, svietlo i posvema suho; svietla visina od poda do stropa iznaša 2.94 m., a od te visine nalazi se u zemlji 1.58 m., a iznad iste 1.36 m.
U podzemlje vode 2 stubišta, od kojih se iztoèno rabi samo u gospodarstvene svrhe, a južno, u srednjem dielu sgrade, za ostalu komunikaciju.
Uz južno stubište nalazi se u podzemlju praona rublja s 2 kotlišta, dvima betonskim kadama za pranje rublja, nadalje s 3 vodovodne pipe, pak centrifugalni stroj za sušenje rublja.
Tik praone situirana je gladionica rublja, s peæicom za žarenje gvozda i strojem za valjanje rublja.
Za ovo sliedi kuhinja sa štednjakom u sredini iste, tako, da je štednjak od svijuh strana pristupan, te napokon s dizalom hrane (Aufzug) u gornje spratove. Kraj tog dizala smještena je zidna školjka za vodu s potrebnom pipom.
Na drugoj strani glavnog uzdužnog hodnika, koji odgovara onom u razizemlju i prvom spratu, te u kojem se nalazi iztoèno stubište podzemlja, nalaze se zahodi s 2 odjela udešeni za izpiranje vodovodskom vodom.
Uz zahode iztoènog krila glavne zgrade nalazi se kupaona za sifilièke bolestnike, a do iste smoènica.
U srednjem, ili za sada zapadnom krilu sgrade, nalazi se u podzemlju soba za služavke lievo od istih pa podrum za vino i povræe.
Desno od glavnog stubišta sadržaje napokon podzemlje za razkuživanje rublja. U tom prostoru nalazi se kotao za stvaranje pare u svrhu razkuživanja i sam desinfektor. Desinfektor je tako uzidan, da se u jednom prostoru meæe unj okuženo rublje, a u drugom se prostoru raskuženo rublje vadi van. Ovdje se ujedno nalazi i dizalo za rublje iz podzemlja u gornje spratove.

Prizemlje
Kroz udoban ulaz, za sada zapadnog, a kašnje srednjega krila sgrade, vode široke kamenite skaline u hodnik prizemlja, koji je iznad zemlje 1,80 m. uzvišen.
U glavnom ulazu na lievoj stieni smještena je ukusna uresna ožbuka, a u desnoj slièni jest prozor pisarne za primanje bolestnika.
Lievo od ovoga ulaza jest soba za operacije, olièena s bielom amajlbojom i priviðena s umivaonicima s dovodom vode iz kuænog vodovoda.
Odvajanje rabljene neèiste vode iz sobe za operacije sprovedeno je kroz sifon, koji se usred sobe nalazi, a pod se sobe laganim padom nagiblje prema sifonu. Sva se rabljena voda iz sobe odvaða u propustljivi jamiæ (Sichergrube), no tako, da odtièuæa voda na svom putu do jamica dolazi u doticaj sa zrakom u jednom muljaku. (Schlammsammler) u tu svrhu, da plinovi jamica ne mogu u sobu doæi, veæ se u dvorištu kroz muljnjak izgube (razplinu).
Napram bolnièke pisarne preko hodnika nalazi se kupaona s predsobom za pridošle bolestnike. Iz te predsobe baca se rublje nadošlog bolestnika u prostor za razkuženje u podzemlje, pak se neèisto i eventualno okuženo rublje nemora kroz sgradu nositi do desinfektora u podzemlju.
Uz ovu kupaonu i predsobu situirano je glavno stubište sgrade s izlazom u dvorište prema jugu.
Uz stubište se nalazi lieènièka soba, ujedno ambulatorij, a do ove 2 manje bolestnièke, u svakoj po 4 kreveta, a na uglu sgrade velika boleslnièka soba s 8 kreveta.
Iztoèno krilo sgrade sadržaje zahode s 2 odjela, udešena na izpiranje vodovodskom vodom, zatim kupaona, nadalje sobicu za klasiste s kuhinjicom za kuhanje èaja. - Sam glavni hodnik svršava na iztoènoj strani sa stubištem podzemlja.

Prvi sprat
Ovaj dieli glavni hodnik kao podzemlje i razizemlje u 2 nejednake pole; južni dio sadržaje 2 velike bolnièke sobe, u svakoj po 8 kreveta, 2 manje bolnièke sobe, u svakoj po 4 kreveta, te glavno stubište. Sjeverni dio sastoji se iz iztoènog i zapadnog krila. Iztoèno krilo sadržaje kao u razizemlju zahode s 2 odjela na izpiranje, kupaonu, sobicu za klasiste s 1 krevetom i malu kuhinjicu za èaj.
Glavni hodnik svršava na iztoku s malim prostorom, koji za kapelicu služi.
Zapadno krilo sadržaje veliku sobu za bolnièke sestre s 5 kreveta i 1 sobu za predstojnicu s 1 krevetom.

Tavan
Tavan je taracan tankom taracnom ciglom, a sadržaje 2 odjela za pohranu rubenine i bolestnièkih odiela, nadalje rezervoar kuænog vodovoda, daskom opšit, te pepelom izoliran proti vruæini i zimi, pak napokon sve ventilacije sgrade u visini od 1.20 m. iznad taraca.