Virovtica.com
     
 
Da je fašnik-kriskindl
 
 

Iz "Žalca", o pokladama 1939.

Da je fašnik - kriskindl
- vjerojatno bi onda jednom našem brici donio ženu, drugom poèetnicu u pisanju, a treæem zlatni sat (ženski)
- našem Suhmanu plaæene raèune izbornih èašæavanja
- onom oženjenom, tri detektiva da mu ženu èuva
- crkvenom tornju novu uru
- ðacima godišnji raspust od 238 dana
- uèiteljima nekoliko novih društava, da mogu u njima kulturno djelovati
- štamparima tucet liferacija u kojima roðaci pobjeðuju i tako dalje.

Ko zna?
- ko u Virovitici pojede najviše sendvièa
- koje najveæi gospodin  u Virovitici
- zašto sve virovitièke frajlice nose samo dokoljenice
- ko ima najviše vina u Virovitici
- zašto se jedan lokal u Virovitici nazivlje "pajzl", a istovremeno se još gori "pajzl" otvara