Virovtica.com
     
 
Seljaèka buna u Donjoj Bukovici
 
 

Manje je poznato, da je Virovitica imala i svoje seljaèke bune. Prva u nizu, bila je seljaèka buna u Donjoj Bukovici, 1479. godine. Naime, "potaknuti ðavlom", tako je tvrdio crkveni sud, potkraj ožujka 1479. godine, seljaci Donje Bukovice, predvoðeni Matijom Banoviæ, oružjem su napali pavlinski samostan sv. Benedikta. Provalili su i porazbijali brave na samostanskim vratima, pretukli redovnike i zaprijetili da æe zapaliti samostan. No, to ipak nisu uèinili. Nije jasno zašto su to uradili. Neki zapisi ukazuju na to da su se seljaci sa samostanom više godina sporili oko nekakve šume, odnosno, fratri su tvrdili da im seljaci, zajedno sa donjobukovaèkim kaštelanima nanose raznolike štete.

Poslije napada, pavlini su tužili seljake crkvenom sudu u Èazmi, koji ih je tri puta pozivao da se jave ali nitko se nije odazvao. "Svetogrdnici" su na 25. svibnja 1479. godine, u odsutnosti, osuðeni na izopæenje, i bili su prokunuti i proglašeni "sinovima ðavla". Ekskomunikacija se provodila uz opsežan ceremonijal koji je trebao zaplašiti i izopæene i vjernike. Niti jedan vjernik nije smio sa "sinovima ðavla govoriti, stanovati, jesti, piti, sjediti, hodati, stajati i dolaziti u bilo kakav dodir" . U prebivalištu izopæenih morali su se obustaviti svi crkveni obredi, osim krštenja novoroðenèadi. Izmirenje pavlina i "svetogrdnika" utvrðeno je 8. sijeènja 1480. godine. Pavlini su se odrekli zahtjeva za naknadu štete, a seljaci su odustali od svojih potraživanja prema samostanu.