Virovtica.com
     
 
Virovitica u srednjem vijeku
 
 

Kako je izgledala srednjovjekovna Virovitica, zna se malo. Èitav je grad vjerojatno bio opkoljen izgraðenim zemljanim i drvenim utvrdama. Nakon provale Mongola, oko grada su iskopane zemljane grabe u koje se napuštala voda iz potoka Verevèe. Središte naselja je èinio kaštel s vojnom posadom. U središtu grada se nalazila župna crkva sv. Kuzme i Damjana, a unutar gradskih bedema bila su dva redovnièka samostana. Franjevce je u Viroviticu dovela kraljica Marija izmeðu 1250. i 1270. godine, a dominikance je nešto kasnije primila kraljica Elizabeta. Virovitièka županija (comitatus de Wereuche) izrièito se spominje 1275. godine u ispravi kraljice Elizabete. Podruèje virovitièke županije u srednjem vijeku èesto se mijenjao i zato je teško odrediti njegove razvojne faze.