Virovtica.com
     
 
Želje Virovitièkog puka
 
 

Iz "Virovitièana" broj 4. dne. 2. veljaèe 1907. godine.

Za 3 dana, iza kako su narodni zastupnici gg. Dr. Frank i  Dr. Lorkoviæ stavili svoje poznate predloge u saboru, znala je za njih ciela Virovitica. Govoreno je mnogo u saboru, ali do zakljuèka nikakova ipak došlo nije. Spomenuta 2 predloga zato su odjeknula tako brzo medu narodom, jer to su njegove želje, njegova misao, njegov život.
Ovdje æu napisati njekoje rieèi, što mi ih reèe jedan puèanin - Virovitièan, èovjek od motike i pluga, ovaj èovjek, koji èini ogromnu veæinu Virovitice - a zadnji je. "Evo vidite, reèe on, govori u saboru po 2 sata jedan èovjek, a da u mojoj sobi govori, ja bi ga bacio napolje. Eto vidite, mi svi paori, pa idite kuda god hoæete po Hrvatskoj i Slavoniji, svi mi hoæemo, da svaki na svom zemljištu smije da lovi. Mi to želimo, ali sabor naš to neæe i ne želi.
Kaki je to sabor, je li to naš sabor? Mi želimo, da se peèe rakija za potrebu kuænu, ali to neæe oni, koje smo mi poslali, da rade to jest koji bi morali da rade što mi želimo. Mi ne želimo ono što je nemoguæe, ali to je moguæe - èemu tolike finance plaæati, ta oni više koštaju nego se ispeèe kod ljudi rakije. Mi želimo neka se zato metne veæi porez na tvornice špiritusa. Zašto mi bježimo u Ameriku, jer tamo narod ravna sobom, a kod nas sabor nama ravna. A gdje bi jedan sabor - 100 ljudi znao koliko narod - milijuni. Istina na papiru i kod nas narod ravna sobom - zakon je - ali se nemože oživotvoriti.

A sad èujte glede našeg spajije imetka. Mi želimo da nama i našoj djeci ostane ta zemlja - 5.000 jutara je oranice, a 10.000 jutara šume.
Nas Virovitièana ima 7.000 duša a imamo zemlje 5.000 jutara. Mi smo kadri, da to po malo isplatimo. Vi niste bili u spajinskoj šumi, nego da vidite kaki tu ima proslova. Da se po malo prodaje i opet sadi èestito ta šuma - samo bi drveæe isplatilo tu šumu i dobar dio zemljišta. Evo vidite na dušu ne dolazi u Virovitici ni 1 jutro zemlje pa živimo, jer mi pauri znamo živiti - nužda nas je nauèila. A kad možemo živiti na 1 jutro po duši - kako nebi mogli kad bi imali duplo više zemlje i odplaæivali obroke.
Mi to želimo, da nam se ispuni želja, a valjda æe nam i vlada iæi na ruku i svojim znanjem i svojom jakošæu.
Mi to želimo, a Bože daj, da ne ostane kod želje".
Ratar.