Virovtica.com
     
 
Šala i mudrolija
 
 

Iz "Virovitièkog zavièaja" broj X. dne 9. travnja 1904.

Malo šale. Primjer "Jesi li uèio, da se pri toplini tjelesa rastežu?" "O, pa da!" "A recider mi koji primjer" "Ljeti se praznici školski rastegnu sve do rujna, a zimi traju tek dva tjedna".

Mudrolija. Jovo: "Teto, metni nos u ovu tintarnicu". Teta: "Što ti pada na um, Jovo? Ta toje nemoguæe" Jovo (tati): "No vidiš, latice, da teta ne može turiti svagdje nos, kao što ti ono kažeš!"