Virovtica.com
     
 
Liek protiv kurjem oku
 
 

Iz "Virovitièkog glasnika" broj 18. dne 27. travnja 1904. godine.

Liek protiv kurjem oku. Neka se skuha biela repa tako dobro da bude sasma mekana, i neka se salije i neku posudu skupa s vruæom vodom, voda neka bude tako vruæa kako èovjek može sam uzdržati, i tako oko samo od sebe izpadne van.


Iz "Virovitièkog zavièaja" broj X. dne 9. travnja 1904.

Èuvanje živeža
Ribe se èuvaju kano i meso, samo se ono slabije drže to jest prije se pokvare. Meso se najbolje èuva na zraènom i hladnom mjestu i to se ima, objesiti na kvaku da visi slobodno u zraku. Pri toplom vremenu metne se u ledenicu ili ormar u komu ima leda, te se tu može držati nekoliko dana. Posve krivo rade, koji drže meso, divljaè i perad na kupu te to dapaèe pokriju u zdjeli! - Da se brašno oèuva od moljaca treba ga èešæe promiešati drvenom lopaticom, neka se èuva na suhom mjestu, a škrinje treba da imadu dobre poklopce, u vreæah, neka se ne drži brašno. Ako ga treba saèuvati na dulje vremena, onda se mora dobro nabiti u baève ili škrinje te tako dobro zatvoriti da unutra ne dopre zrak. - Voæe se èuva svježe, ako se odaberu ponajbolji komadi te postave na suho zraèno mjesto, ponajbolje slamu posutu po daski; finije vrsti umataju se komad po komad u tzv. svileni papir. - Povræe kao što je salata, repa, kupus, itd. neka se spravlja u hladan podrum koji ne smije biti vlažan. Ukus povræa, soèiva, sastoji se u njegovu soku i mirisnih sastojinah. Ako se soène biline ostave dulje vremena na suhom toplom mjestu, izgubit æe sok pa æe se namrežkati. U pivnici podrumu, toga ne æe biti, tamo æe povræe ostati dulje vremena soèno i teèno.